Vedligehold og til side sætnings rapport.

Vedligeholdelse af en bygning, skal sikre bygningen mod slid, alder og mangel på tidligere vedligehold. Bygnings vedligeholdelse omfatter det arbejde, der har til formål at opretholde en bygnings ydeevne, og derigennem bygningens kvalitet og

brugsværdi.
Under begrebet bygningsvedligeholdelse hører både planlagt periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser samt afhjælpende vedligeholdelse på bygningen. Herudover indgår eftersyn af bygningen og vurderingen af bygningens tilstand som en del af vedligeholdelsesarbejderne.
Planlagt periodisk vedligeholdelse omfatter de forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning. Fornyelse omfatter udskiftning af bygningsdele eller installationer, hvis ydeevne er faldet til under acceptabelt niveau. Afhjælpende vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse, som foretages akut eller løbende efter behov, når der konstateres skader eller andre svigt på bygningen.
Du kan bestille en fuld rapport hos bedre bolig rådgivning, indeholdende hvilket arbejde der bør vedligeholdes, nu og på sigt samt en udregning af tilsidesættelse for en ejendom for at bibeholde ejendommens standart samt udbedre evt. akutte skader.